Konkurranseregler

Reglementet bygger på NMF sitt reglement for programkonkurranser.

 

 • Hvert korps spiller et variert, underholdende og allsidig program.

 

 • Brassband og janitsjarkorps stiller i egne klasser. Ved færre enn tre deltakende korps i hver klasse, blir det ingen klasseinndeling.

 

 • Aspirantkorps kan meldes på i egen klasse.

 

 • Deltakerkorpsene skal ha mulighet til 20 minutters oppvarming før de går på scenen. Det skal ikke være oppvarmingsspilling på scenen.

 

 • Effektiv spilletid pr. korps er 20 minutter. Med effektiv spilletid menes tiden fra første nummer starter til siste nummer slutter, inkludert pause mellom hvert nummer.

 

 • Det er to dommere godkjent av NMF. Dommerne sitter i salen. Det er åpen dømming.

 

 • Dommerne har 100 poeng til disposisjon for bedømmelse av musikalsk utførelse og 10 poeng til bedømmelse av program.

 

 • De tre beste korpsene i hver klasse premieres. Alle korps får plakett og diplom med spesifisert poengsum og plassering.

 

 • Det deles ut èn solistpris for voksenkorps og èn solistpris for skolekorps. Solistprisen gis fortrinnsvis til en solist på et instrument.

 

 • Det deles ut èn gruppepris for voksenkorps og èn gruppepris for skolekorps.

 

 • For skolekorps gjelder aldersbestemmelsene for NMF. Det kan søkes om dispensasjon, jfr. Mønstervedtekter NMF.

 

 • Arrangøren kan fritt sette egne regler ved evt. oppsetting av hederspremie.
Søk
Driftes av Styreportalen AS