Informasjon til korps

Informasjon til deltakende korps

  

 

Deltakeravgift

Deltakeravgift er kr. 175,- pr musiker.

Betaling merkes med korpsets navn til konto: 1822.20.59158.

FRIST: 22. oktober.

 

Klasseinndeling                    

Det vil ikke bli inndelt i klasser for brass og janitsjar.

 

Innsending av partitur                     

Partitur lastes opp ved påmelding i program.no.

Det er viktig at fristen overholdes av hensyn til at dommerne skal sette seg inn i stykkene, og for trykking av program.

FRIST: 22. oktober.

 

Informasjon om korps, program og scenekart

  • Opplysninger om korpset, dirigenten og repertoaret ønskes av konferansier. Bruk skjema når dere melder dere på i program.no.
  • Korpsets program i riktig rekkefølge sendes inn sammen med partitur.
  • Tegn enkelt opp plassering av musikerne på scenen slik at det blir plassert riktig antall stoler til riktig antallmusikere.

FRIST: 22. oktober.

 

Slagverksutstyr

Liste over tilgjengelig slagverksutstyr ligger her. 

Perkusjons utstyr som stikker, køller og klubber må korpsene selv ha med seg på scenen.

 

Dersom noen skal ha med seg eget større slagverksutstyr, må vi ha beskjed om dette senest to dager før konkurransedagen.Større utstyr må settes på scenen enten før første korps eller i en pause.

 

Spørsmål

Ta gjerne kontakt med:

- Torill Nysted, 991 61 050

- Anne Marie B. Næstad, 950 77 615

- Kari Vestli, 959 88 927

 

E-post: jh-cup@live.no

Hjemmeside: www.jh-cup.no

Søk
Driftes av Styreportalen AS